Luennoitsijoita eri tilaisuuksiin

Tampereen Ursan toiminnassa on mukana joitakin alaan erityisen hyvin perehtyneitä henkilöitä ja asiantuntijoita, jotka käyvät puhumassa tähtitieteestä, tähtitieteen maailmankuvasta tai tähtiharrastuksesta yhdistyksen ulkopuollisten järjestäjien tilaisuuksissa.

Jos olet järjestämässä tällaista tilausuutta tai tapahtumaa, voit kysyä henkilöä puhujaksi (info@tampereenursa.fi), mutta emme voi taata, että se monista eri syistä johtuen onnistuisi tai olisi mahdollista ainakaan kovin lyhyellä varoitusajalla.

Luentopalkkiosta ja matkakuluista voit sopia suoraan mahdollisen luennoitsijan kanssa. Tampereen Ursa ei ole osallisena mitenkään näiden maksujen suorittamisessa tai välittämisessä. Vastaat myös palkkioiden ja korvausten sivukuluista ja ilmoittamisesta verottajalle.

Joskus luennoitsijalle riittää pelkästään matkakulujen korvaaminen, mutta jos (ja hyvin usein näin on) luennon pitäminen vaatii sen etukäteisvalmistelua tai peräti materiaalin kokoamista, luentopalkkion maksaminen on vähimmäisehto sopimukseen pääsystä. 

Palkkion suuruuden määrää tietysti luennoitsija itse mutta sen tulisi vastata tehtyä työtä ja siihen käytettyä tuntimäärää. Lyhyen esitelmän (30 – 45 min) valmisteluun kuluu yleensä noin 10 tuntia ja pidemmän esityksen valmisteluun 20 – 30 tuntia.

Välineistö

Luennot yleensä vaativat esitystilassa olevaa välineistöä. Näistä yleensä videotykki tai vastaava laitteisto on välttämätön, sillä luennot valmistellaan yleensä Power Point-esityksinä. Yhä useammin esitykset voivat sisältää myös videoesityksiä, joten esityslaitteiston ääni pitäisi toistua myös esitystilan äänijärjestelmässä. Jos tila on suuri, tarvitaan myös puhujan äänentoistoa varten laitteisto. 

Internet-yhteys ei yleensä ole tarpeellinen, mutta luennoitsija voi kertoa sen tarpeellisuudesta enemmän.

Luennoitsijalla on yleensä mukanaan oma kannettava tietokone, jonka liittämiseen (VGA, HDMI, DI, DP) esityslaitteistoon on syytä varautua ja luennoitsijan kanssa sovittava. Tilaisuuden järjestäjän on myös hyvä varautua esitystietokoneen saatavuuteen kaiken varalta.